Upcoming events

Универсальная Калибровочная Решетка
https://elenabrezhneva.clickmeeting.com/universal-naya-kalibrovochnaya-reshetka
4 Ключя для Достижения Успеха
https://elenabrezhneva.clickmeeting.com/4-klyuchya-dlya-dostizheniya-uspeha
Оракул Пума - Мудрость Анд
https://elenabrezhneva.clickmeeting.com/orakul-puma-mudrost-and
«ОЧИЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА КВАРТИРЫ, ДОМА И УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ»
https://elenabrezhneva.clickmeeting.com/-ochischenie-prostranstva-kvartiri-doma-i-ustanovka-zaschiti
Инфо-Бизнесс Партнер с Еленой Брежневой
https://elenabrezhneva.clickmeeting.com/info-bizness-partner-s-elenoi-brezhnevoi
ИСТОРИЯ ДУШИ
https://elenabrezhneva.clickmeeting.com/istoriya-dushi
Без Цензуры Обо Всем
https://elenabrezhneva.clickmeeting.com/bez-tsenzuri-obo-vsem
Гармония Прощения
https://elenabrezhneva.clickmeeting.com/garmoniya-proscheniya
Исцеление Души - Восстановление Фрагментов
https://elenabrezhneva.clickmeeting.com/istselenie-dushi-vosstanovlenie-fragmentov
Очищение Вашей ДНК от информации бывших любовников и "Энергетический Развод"
https://elenabrezhneva.clickmeeting.com/ochischenie-vashei-dnk-ot-informatsii-bivshih-lyubovnikov-i-energeticheskii-razvod
Привлечение Партнера
https://elenabrezhneva.clickmeeting.com/privlechenie-partnera
Перепрограммирование Нашего Подсознания
https://elenabrezhneva.clickmeeting.com/pereprogrammirovanie-nashego-podsoznaniya
ОРАКУЛ ПУМА! ПРЕДСКАЗАНИЯ на 2017 ГОД!
https://elenabrezhneva.clickmeeting.com/orakul-puma-predskazaniya-na-2017-god
ЖИЗНЕННАЯ СИЛА ВАШИМ ВОЛОСАМ
https://elenabrezhneva.clickmeeting.com/zhiznennaya-sila-vashim-volosam
Мастер Класс Татьяны Брежневой
https://elenabrezhneva.clickmeeting.com/master-klass-tat-yani-brezhnevoi
Алхимическая Солнечная Инициация 21 июня
https://elenabrezhneva.clickmeeting.com/alhimicheskaya-solnechnaya-initsiatsiya-21-iyunya
Майянская Активация Света - Брежневой Елены
https://elenabrezhneva.clickmeeting.com/maiyanskaya-aktivatsiya-sveta-brezhnevoi-eleni
Открытие Сердца
https://elenabrezhneva.clickmeeting.com/otkritie-serdtsa
21dekabrya2017
https://elenabrezhneva.clickmeeting.com/21dekabrya2017
28 Денежный День
https://elenabrezhneva.clickmeeting.com/28-denezhnii-den
Активация Ваших Лучших Отношений
https://elenabrezhneva.clickmeeting.com/aktivatsiya-vashih-luchshih-otnoshenii
Активация Шишковидной Железы
https://elenabrezhneva.clickmeeting.com/aktivatsiya-shishkovidnoi-zhelezi
8 Недель Древних Секретов Манифестаций
https://elenabrezhneva.clickmeeting.com/8-nedel-drevnih-sekretov-manifestatsii
Очищение Кармы
https://elenabrezhneva.clickmeeting.com/ochischenie-karmi
Махарата Века Коды
https://elenabrezhneva.clickmeeting.com/maharata-veka-kodi
Новая Луна - Активация Изобилия
https://elenabrezhneva.clickmeeting.com/novaya-luna-aktivatsiya-izobiliya
Перестань Быть Жертвой
https://elenabrezhneva.clickmeeting.com/perestan-bit-zhertvoi
Дизайн Человека - Вы Уникальный!
https://elenabrezhneva.clickmeeting.com/dizain-cheloveka-vi-unikal-nii
Полная Луна - Активация Манифестации Желаемого
https://elenabrezhneva.clickmeeting.com/polnaya-luna-aktivatsiya-manifestatsii-zhelaemogo